Ústní zkoušky společné a profilové části

Ústní zkoušky společné a profilové části se konaly dne 4. 6., 5. 6. a 8. 6. 2020

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.