Exkurze do Centra současného umění DOX s komentovanou prohlídkou

Dne 13. listopadu 2019 navštívili studenti 3. ročníku pod vedením Mgr.A Pivrnce a MgA. Kadlece dvě výstavy v Centru současného umění DOX s komentovanou prohlídkou. První výstava z názvem Russia Timeless zahrnuje vybranou tvorbu ruských umělců napříč 20. stoletím. Druhá, interaktivní výstava s názvem Petr Sís O létání a jiných snech, představuje originální tvorbu uznávaného českého knižního ilustrátora a animátora, který se proslavil po celém světě

Ročník: 3. ročník

Školní rok: 2019–2020

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.