Vizuální styl hudebního festivalu

Klauzurní práce. Vyučující: MgA. Jiří Toman, Ph.D., MgA. Pavel Kadlec

Kategorie: Navrhování

Ročník: 4. ročník

Školní rok: 2021–2022

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.