Překres písma

Zapište své jméno pomocí vybraného absolventského písma ze studijního programu Type&Media. Vyučující: MgA. Jiří Toman, Ph.D.

Kategorie: Výtvarná příprava

Ročník: 3. ročník

Školní rok: 2020–2021

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.