Pedagogové

Mgr. Ludmila Marceluchová

Mgr. Ludmila Marceluchová

marceluchova.ludmila@gape.cz

+420 733 119 338

Zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 3.V, Český jazyk a literatura

Petra Langerová

Petra Langerová

info@gape.cz ; langerova.petra@gape.cz

+420 733 119 343

Vedoucí sekretariátu

Ing. Václav Foff

Ing. Václav Foff

foff.vaclav@gape.cz

Vedoucí učitel teoretických předmětů, třídní učitel 2.V, Informační a komunikační technologie, Základy přírodních věd, Ekonomika a produkce, Matematika, Technické kreslení

akad. mal. Lenka Herskovičová

akad. mal. Lenka Herskovičová

herskovicova.lenka@gape.cz

Figurální kreslení, Navrhování, Výtvarná příprava, Technologie a praktická cvičení

PaedDr. Hana Hrzalová

PaedDr. Hana Hrzalová

hrzalova.hanka@gape.cz

Výchovný poradce, metodik prevence patologických jevů, Český jazyk a literatura, Dějepis, Občanská nauka

Ing. Ivan Janovský

Ing. Ivan Janovský

janovsky.ivan@gape.cz

Matematika, Počítačová grafika, Technologie a praktická cvičení

ak. mal. Olga Tesařová

ak. mal. Olga Tesařová

tesarova.olga@gape.cz

Vedoucí umělecké sekce, Figurální kreslení, Navrhování, Písmo, Technologie a praktická cvičení

MgA. Jiří Toman, Ph.D.

MgA. Jiří Toman, Ph.D.

toman.jiri@gape.cz

Vedoucí hlavního oboru, Navrhování, Výtvarná příprava

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.