Pedagogové

Mgr. Ludmila Marceluchová

Mgr. Ludmila Marceluchová

ludmila.marceluchova@gape.cz

+420 733 119 338

Zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 4.V, Český jazyk a literatura

Petra Langerová

Petra Langerová

info@gape.cz ; petra.langerova@gape.cz

+420 733 119 343

Vedoucí sekretariátu

Ing. Marek  Hašek, DiS.

Ing. Marek Hašek, DiS.

marek.hasek@gape.cz

Informační a komunikační technologie, Ekonomika a podnikání

PaedDr. Hana Hrzalová

PaedDr. Hana Hrzalová

hana.hrzalova@gape.cz

Výchovný poradce, Český jazyk a literatura, Dějepis, Občanská nauka

Mgr. Ondřej Krump

Mgr. Ondřej Krump

ondrej.krump@gape.cz

Třídní učitel 1.V, Anglický jazyk, Základy přírodních věd

MgA. Lyuben  Petrov

MgA. Lyuben Petrov

Navrhování, Figurální kreslení, Písmo, Technologie a praktická cvičení

MgA. Jiří Toman, Ph.D.

MgA. Jiří Toman, Ph.D.

jiri.toman@gape.cz

Vedoucí hlavního oboru, Navrhování, Výtvarná příprava

Mgr. Daniel Vančura, MBA

Mgr. Daniel Vančura, MBA

daniel.vancura@gape.cz

Informační a komunikační technologie, Ekonomika a podnikání

MgA. Ondřej Vodák

MgA. Ondřej Vodák

ondrej.vodak@gape.cz

Metodik primární prevence sociálně patologických jevů, Český jazyk

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.