Pedagogický sbor

logo Gape

Mgr. Ludmila Marceluchová

marceluchova.ludmila@gape.cz

+420733119338

zástupce ředitele, třídní učitelka 3.V Český jazyk a literatura

logo Gape

Petra Langerová

info@gape.cz ; langerova.petra@gape.cz

+420733119343

Vedoucí sekretariátu

logo Gape

Ing. Václav Foff

foff.vaclav@gape.cz

Vedoucí učitel teoretických předmětů, Třídní učitel 2.V, Informační a komunikační technologie, Základy přírodních věd, Ekonomika a produkce, Matematika, Technické kreslení

logo Gape

akad. mal. Lenka Herskovičová

herskovicova.lenka@gape.cz

Figurální kreslení,Navrhování, Výtvarná příprava, Technologie a praktická cvičení

logo Gape

PaedDr. Hana Hrzalová

hrzalova.hanka@gape.cz

Výchovný poradce, metodik prevence patologických jevů. Český jazyk a literatura,

logo Gape

Ing. Ivan Janovský

janovsky.ivan@gape.cz

Matematika, Počítačová grafika, Technologie a praktická cvičení

logo Gape

Mgr. A. Martin Pivrnec

pivrnec.martin@gape.cz

Vedoucí hlavního oboru, Počítačová grafika, Navrhování, Výtvarná příprava

logo Gape

ak. mal. Olga Tesařová

tesarova.olga@gape.cz

Vedoucí umělecké sekce, Figurální kreslení, Navrhování, Písmo, Technologie a praktická cvičení

logo Gape

MgA. Ondřej Vodák

vodak.ondrej@gape.cz

Třídní učitel 1.V. Český jazyk. Dějiny výtvarné výchovy.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.