Střední škola Praha - GAPE.cz

Facebook
Facebook

školné

Školné

 

Naše škola má jako jedna z mála soukromých škol individuální vstřícný přístup nejenom k žákům, ale také k platbě školného u každého jednotlivého žáka.
Výše školného za rok 2020/2021 je 30.000,- Kč
Škola nabízí snížené školné pro sociálně slabší (po doložení potřebných dokumentů ohledně příjmu), také nabízí prospěchové stipendium (kdy se vrací část školného dle dosaženého prospěchu).
Školné je možné rozvrhnout do individuálních splátek(splátkový kalendář), kdy nabízíme půlroční, čtvrtletní a měsíční splátky po dohodě.