Střední škola Praha - GAPE.cz

Facebook
Facebook

školné

Školné

Naše škola má jako jedna z mála soukromých škol indiviuální vstřícný přístup nejenom k žákům, ale také k platbě školného u každého jednotlivého žáka.

Výše školného pro první ročník oboru Grafický design je motivační dle dosaženého průměrného prospěchu na základní škole,odvíjí se také od úspěšnosti při talentových zkouškách, motivačním pohovoru. 

Škola nabízí snížené školné pro sociálně slabší (po doložení potřebných dokumentů ohledně příjmu), také nabízí prospěchové stipendium (kdy se vracíčást školného dle dosaženého prospěchu). 

Školné je možné rozvrhnout do individuálních splátek(splátkový kalendář), kdy nabízíme půlroční, čtvrtletní a měsíční splátky podohodě.

Výši školného Vám sdělí na sekretariátu školy tel. č.: 242 446 615.