Střední škola Praha - GAPE.cz

Facebook
Facebook

školné

Školné

 

Naše škola má jako jedna z mála soukromých škol individuální vstřícný přístup nejenom k žákům, ale také k platbě školného u každého jednotlivého žáka.
Výše školného za rok 2020/2021 je 30.000,- Kč
Výše školného pro první ročník oboru Grafický design je motivační dle dosaženého průměrného prospěchu na základní škole,odvíjí se také od úspěšnosti při talentových zkouškách, motivačním pohovoru.
Uchazečům, kteří dosáhli prospěchu s vyznamenáním v závěru 7. a 8. ročníku ZŠ,
bude poskytnuto 25% slevy ze školného v prvním ročníku naší SŠ.
Škola nabízí snížené školné pro sociálně slabší (po doložení potřebných dokumentů ohledně příjmu), také nabízí prospěchové stipendium (kdy se vrací část školného dle dosaženého prospěchu).
Školné je možné rozvrhnout do individuálních splátek(splátkový kalendář), kdy nabízíme půlroční, čtvrtletní a měsíční splátky po dohodě.