Střední škola Praha - GAPE.cz

Facebook
Facebook

pedagogický sbor

Ředitel

logo

MgA. Janka Šteindlerová

Zástupce ředitele

logo

Ing. Eva Bauerová

Sekretariát

logo

Miloslava Brabcová

logo

Jana Těhníková

Pedagogický sbor

logo

Ing. Monika Buřtová

logo

Ing. Václav Foff

logo

MgA. Jindřich Hájek

logo

PaedDr. Hana Hrzalová

logo

Ing. Ivan Janovský

logo

MgA. Ondřej Jiráska

logo

Mgr. Tomáš Jobek

logo

ak. mal. Jiřina Lockerová

logo

Mgr. Tereza Mazourková

logo

ak. mal. Irena Mudrová

logo

Mgr. A. Martin Pivrnec

logo

Mgr. Vasil Stanko

logo

Ing. Jakub Studený

logo

Mgr. Martin Šrámek

logo

ak. mal. Olga Tesařová

logo

Mgr. Zdeněk Válek

logo

Mgr. Michaela Vašáková

logo

Radek Záhorský

 
ředitelka
jednatelka školy Občanská nauka
 
zástupkyně ředitelky Chemie
Matematika
 
sekretariát
 
vedoucí sekretariátu
 
Účetnictví
Marketing
Management
Písemná a elektronická komunikace
Ekonomika a produkce
Management ve sportu
Ekonomika
 
Informační a komunikační technologie
Základy přírodních věd
Ekonomika
Marketing ve sportu
Fiktivní firma
 
Figurální kresba
Navrhování
Technologie a praktická cvičení
 
Český jazyk a literatura
Občanská nauka
Dějepis
Ruský jazyk
 
Počítačová grafika
Technologie a praktická cvičení
Německý jazyk
 
Navrhování
Výtvarná příprava
 
Tělesná výchova
 
Figurální kresba
Výtvarná příprava
 
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Základy přírodních věd
 
Výtvarná příprava
Figurální kreslení
 
Počítačová grafika
Navrhování
Výtvarná příprava
 
Digitální fotografie
 
Anglický jazyk
Ekonomika
Management
Marketing
Fiktivní firma
 
Matematika
 
Navrhování
Písmo
Technologie a praktická cvičení
Výtvarná příprava
 
Dějiny výtvarné kultury
 
Dějiny výtvarné kultury
 
Základy sportovní přípravy
Teorie sportu
Tělesná výchova
Psychologie sportu