Střední škola Praha - GAPE.cz

Facebook
Facebook

pedagogický sbor

Ředitel

logo

MgA. Janka Šteindlerová

Zástupce ředitele

logo

Ing. Eva Bauerová

Sekretariát

logo

Miloslava Brabcová

logo

Jana Těhníková

Pedagogický sbor

logo

MgA. Jindřich Hájek

logo

Mgr. Zdeněk Hrabal, MBA

logo

PaedDr. Hana Hrzalová

logo

Ing. Ivan Janovský

logo

MgA. Ondřej Jiráska

logo

Mgr. Jakub Jokeš

logo

ak. mal. Jiřina Lockerová

logo

Mgr. Tereza Mazourková

logo

ak. mal. Irena Mudrová

logo

Ing. Sabina Pavlínková

logo

Mgr. Vasil Stanko

logo

Ing. Jakub Studený

logo

akad. mal. Ondřej Šmerda

logo

Mgr. Jana Štolbová

logo

ak. mal. Olga Tesařová

logo

Mgr. Michaela Vašáková

logo

MgArt. Mgr. Marie Vránová

 
ředitelka
jednatelka školy
 
zástupkyně ředitelky
 
sekretariát
 
vedoucí sekretariátu
 
Figurální kresba
Navrhování
 
Ekonomika
Management
Marketing
Informační a komunikační technologie
Písemná a elektronická komunikace
 
Český jazyk a literatura
Občanská nauka
Dějepis
Ruský jazyk
 
Počítačová grafika
Technologie a praktická cvičení
Německý jazyk
 
Navrhování
Výtvarná příprava
Počítačová grafika
 
Tělesná výchova
Základy sportovní přípravy
 
Figurální kresba
Výtvarná příprava
Technologie a praktická cvičení
 
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
 
Výtvarná příprava
Figurální kreslení
 
Účetnictví
Písemná a elektronická komunikace
Ekonomika a produkce
 
Digitální fotografie
 
Anglický jazyk
Ekonomika
Management
Marketing
 
Navrhování
Počítačová grafika
Výtvarná příprava
 
Matematika
 
Navrhování
Písmo
Technologie a praktická cvičení
Výtvarná příprava
 
Dějiny výtvarné kultury
 
Figurální kresba
Navrhování