Střední škola Praha - GAPE.cz

Facebook
Facebook

logo pekonomika a podnikání

zpět

Ekonomika a podnikání

kód oboru 63-41-M/01
zaměření: Management obchodních firem a sportovních klubů

čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou. 


• všeobecné středoškolské vzdělání s důrazem na výuku jazyků, rozvoj manažerských, marketingových a komunikačních dovedností
• odborné znalosti a praktické dovednosti v oblasti finanční, obchodní, marketingové a dalších ekonomicko-administrativních činností
• osvojování manažersko-marketingových technik zejména v oblasti sportovních klubů a obchodních firem
• práce ve firmách, rozvoj osobního i firemního managementu s důrazem na neziskové organizace
• hlubší studium reklamy, psychologie, marketingu a managementu

 

O oboru

Hledáme odhodlané sportovní nadšence.
Studenti v první řadě získávají znalosti v oblasti marketingu, managementu, ekonomie a účetnictví. Tyto teoretické dovednosti se učí aplikovat na konkrétní problematiku v oblasti sportu. Důraz je kladen především na kvalitu vzdělání. Rodinný charakter školy zaručuje individuální přístup k osobnosti každého žáka.
Za vynikající studijní výsledky uděluje vedení školy prospěchové stipendium.

 

Důležité termíny:

Dny otevřených dveří: 19. 9. 2017  -  17. 10. 2017  -  14. 11. 2017  -  28. 11. 2017  vždy od 14.00 do 17.00 hod.
Odevzdání přihlášek: 1. 3. 2018

Motivační pohovor: bude upřesněno

 

Technické zázemí:

Naše škola je vybavena dvěma tělocvičnami, běžeckou drahou, fotbalovým hřištěm, možnost využití veslařských trenažérů. Studentům jsou k dispozici dvě počítačové učebny a učebna opatřena audiovizuální technikou.
K maximálním výkonům a motivaci studentů přispívá i účast a podíl na organizaci na nejrůznějších sportovních turnajích, závodech a projektech.

 

Nabízíme ještě něco navíc:

Studenti oboru ekonomika a podnikání mají možnost studovat i v zahraničí v našich partnerských školách (USA, Velká Británie, Kanada, Itálie, Cína atd.)
Nadstandardní hodinová dotace maturitních předmětů (4 hodiny/týden) a anglického jazyka (5 hodin/týden). Možná právě z tohoto důvodu se může naše škola pochlubit stoprocentní úspěšností u státních maturit.
Vysoká provázanost s dalším studiem, a to především s fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Plán studia na naší škole je koncipován jako příprava na studium na vysokých či vyšších odborných školách.
Povinná praxe, během které mohou studenti ověřit získané teoretické znalosti v oboru.

 

Čím budu???

Absolvent se uplatní na trhu práce jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, a to zejména jako manažer sportovních klubů a obchodních firem. Absolvent bude schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodní kontraktu a vést obchodní jednání. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální administrativní agendy malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem bude jednat profesionálně a bude schopen používat dvou cizích jazyků. Vytváříme také podmínky pro to, aby byl absolvent připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.

Soubory ke stažení

ikonka Přihláška ke studiu - EP  (286.339 Kb)

ikonka Uplatnění absolventů  (250.274 Kb)

ikonka Učební plán  (140.304 Kb)


 

odkazy

ekonomika a podnikání