Střední škola Praha - GAPE.cz

Facebook
Facebook

logo aanimace

zpět

Ekonomika a podnikání

kód oboru 63-41-M/01
zaměření: Management obchodních firem a sportovních klubů
 

čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou. 


• všeobecné středoškolské vzdělání s důrazem na výuku jazyků, rozvoj manažerských, marketingových a komunikačních dovedností
• odborné znalosti a praktické dovednosti v oblasti finanční, obchodní, marketingové a dalších ekonomicko-administrativních činností
• osvojování manažersko-marketingových technik zejména v oblasti sportovních klubů a obchodních firem
• práce ve firmách, rozvoj osobního i firemního managementu s důrazem na neziskové organizace
• hlubší studium reklamy, psychologie, marketingu a managementu

 

O oboru

Hledáme odhodlané sportovní nadšence.
Studenti v první řadě získávají znalosti v oblasti marketingu, managementu, ekonomie a účetnictví. Tyto teoretické dovednosti se učí aplikovat na konkrétní problematiku v oblasti sportu. Důraz je kladen především na kvalitu vzdělání. Rodinný charakter školy zaručuje individuální přístup k osobnosti každého žáka.
Za vynikající studijní výsledky uděluje vedení školy prospěchové stipendium.

 

Důležité termíny:

Dny otevřených dveří: 29. 9. 2015 / 20. 10./ 10. 11./ 1. 12. / 19. 1. 2016 / 23. 2./ vždy od 14.00 do 17.00 hod.
Odevzdání přihlášek: 15. 3. 2016

Motivační pohovor: bude upřesněno

 

Technické zázemí:

Naše škola je vybavena dvěma tělocvičnami, běžeckou drahou, fotbalovým hřištěm, možnost využití veslařských trenažérů. Studentům jsou k dispozici dvě počítačové učebny a učebna opatřena audiovizuální technikou.
K maximálním výkonům a motivaci studentů přispívá i účast a podíl na organizaci na nejrůznějších sportovních turnajích, závodech a projektech.

 

Nabízíme ještě něco navíc:

Studenti oboru ekonomika a podnikání mají možnost studovat i v zahraničí v našich partnerských školách (USA, Velká Británie, Kanada, Itálie, Cína atd.)
Nadstandardní hodinová dotace maturitních předmětů (4 hodiny/týden) a anglického jazyka (5 hodin/týden). Možná právě z tohoto důvodu se může naše škola pochlubit stoprocentní úspěšností u státních maturit.
Vysoká provázanost s dalším studiem, a to především s fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Plán studia na naší škole je koncipován jako příprava na studium na vysokých či vyšších odborných školách.
Povinná praxe, během které mohou studenti ověřit získané teoretické znalosti v oboru.

 

Čím budu???

Absolvent se uplatní na trhu práce jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, a to zejména jako manažer sportovních klubů a obchodních firem. Absolvent bude schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodní kontraktu a vést obchodní jednání. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální administrativní agendy malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem bude jednat profesionálně a bude schopen používat dvou cizích jazyků. Vytváříme také podmínky pro to, aby byl absolvent připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.


 
ikonka Přihláška  (49.664 Kb)

ikonka Přihláška  (23.994 Kb)

ikonka Přihláška  (214.874 Kb)

ikonka Uplatnění absolventů  (250.274 Kb)

ikonka Učební plán  (140.304 Kb)

odkazy

grafický design - studentské práce