INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 11. 1. do 22. 1. 2021

Současná pravidla provozu školy byla vládou prodloužena do 22. 1. 2021

Všechny ročníky pokračují v distanční výuce, rozvrhy se nemění.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.