Distanční výuka

Od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 přechází škola na distanční výuku. Distanční výuka je pro žáky povinná. Pokud se ze závažných důvodů nemůže žák výuky zúčastnit, musí být řádně omluven. Výuka probíhá podle rozvrhu, který žáci obdrželi e-mailem.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.