Střední škola Praha - GAPE.cz

Facebook
Facebook

novinky

zpět

Den otevřených dveří a talentové zkoušky nanečisto

Dne 26. listopadu 2019 bude od 15.00 do 17.00 Den otevřených dveří.
Pro mimořádný zájem o talentové zkoušky nanečisto, kdy jsme kvůli naplnění kvóty již nemohli vyhovět dalším zájemcům, rozhodli jsme se pro ještě jeden termín, a to v úterý 26. října 2019. Zkouška je zpoplatněna částkou 300,- Kč. Počet uchazečů je omezen, proto neváhejte přihlásit se včas a rezervovat si místo na tel. čísle 242446615 anebo e-mailem na info@gape.cz

 

Přípravné výtvarné kurzy se konají každé úterý od 16.00 - 18.00 hodin pod vedením akademických malířů a potrvají až do prosince 2019. V případě většího zájmu žáků se budou kurzy konat i ve středu. Cena jedné lekce je 300,- Kč. Při zaplacení 10 lekcí činí cena 2 000,- Kč. Pokud bude žák přijat na naši školu a nastoupí ke studiu, bude mu tato částka odečtena ze školného v 1. ročníku.
Kapacita kurzů je početně omezena, neváhejte nás kontaktovat a zajistit si místo.
Den otevřených dveří:                                                       Talentové zkoušky nanečisto:

26. 11. 2019 od 15.00 do 17.00                                         26. 11. 2019 od 16.00 do 18.00

Talentové zkoušky nanečisto jsou zpoplatněny částkou 300,- Kč.
Zkouška se skládá z následujících částí :
1, zátiší ( výtvarné potřeby: tužky: 2B, 6B, plastická guma)
2, stylizace přírodniny do grafického znaku
(výtvarné potřeby: tenký fix 0,5 mm a tlustý černý fix)
Časový rozvrh:
16:00 - 16:05 Úvod
16:05 - 17:00 I. Úkol
17:00 - 17:05 Zadávání 2. úkolu
17:05 - 17:45 II. Úkol
17:45 - 18:00 Ústní hodnocení

Přijímací zkouška ke studiu grafického designu oboru 82-41-M/05 na naší škole se koná ve dnech 7. 1. a 8. 1. 2020, a to celý den.
Náhradní termín přijímací zkoušky je dne 14. 1. 2020.
Termín odevzdání přihlášek na obor grafický design 82-41-M/05 je do 30. 11. 2019 !
Přihlášku je možno stáhnout na gape.cz/art_file/Prihlaska_ke_studiu_Graficky_design.pdf.pdf                                             Kritéria přijímacího řízení lze stáhnout na gape.cz/art_file/Kriteria_prijeti_2020_2021_GD.pdf    K přihlášce dokládá žák základní školy ověřená vysvědčení za obě pololetí 7. a 8. třídy ZŠ.
Škola nevyžaduje potvrzení o lékařské prohlídce.
Uchazečům, kteří dosáhli prospěchu s vyznamenáním v závěru 7. a 8. ročníku ZŠ,
bude poskytnuto 25% slevy ze školného v prvním ročníku naší SŠ.

Zájemci se mohou přihlásit na telefon 242 446 615 nebo e-mailem info@gape.cz


 

odkazy

ze života školy