Střední škola Praha - GAPE.cz

Facebook
Facebook

novinky

zpět

Přípravné výtvarné kurzy

Přípravné kurzy jsou na naší škole každé úterý od 16.00 do 18.00.
Den otevřených dveří a talentová zkouška na nečisto se koná 15.10.2019
12.11.2019
 

 

 

 

Přípravné výtvarné kurzy se konají každé úterý od 16.00 - 18.00 hodin pod vedením akademických malířů a potrvají až do prosince 2019. V případě většího zájmu žáků se budou kurzy konat i ve středu. Cena jedné lekce je 300,- Kč. Při zaplacení 10 lekcí činí cena 2 000,- Kč. Pokud bude žák přijat na naši školu a nastoupí ke studiu, bude mu tato částka odečtena ze školného v 1. ročníku.
Kapacita kurzů je početně omezena, neváhejte nás kontaktovat a zajistit si místo.
Den otevřených dveří:                                                             Talentové zkoušky nanečisto:
15. 10. 2019 od 14.00 do 18.00                                              15. 10. 2019 od 16.00 do 18.00
12. 11. 2019 od 14.00 do 18.00                                              12. 11. 2019 od 16.00 do 18.00
26. 11. 2019 od 14.00 do 17.00

Talentové zkoušky nanečisto jsou zpoplatněny částkou 300,- Kč.
Zkouška se skládá z následujících částí :
1, zátiší ( výtvarné potřeby: tužky: 2B, 6B, plastická guma)
2, stylizace přírodniny do grafického znaku
(výtvarné potřeby: tenký fix 0,5 mm a tlustý černý fix)
Časový rozvrh:
16:00 - 16:05 Úvod
16:05 - 17:00 I. Úkol
17:00 - 17:05 Zadávání 2. úkolu
17:05 - 17:45 II. Úkol
17:45 - 18:00 Ústní hodnocení

Přijímací zkouška ke studiu grafického designu oboru 82-41-M/05 na naší škole se koná ve dnech 7. 1. a 8. 1. 2020, a to celý den.
Náhradní termín přijímací zkoušky je dne 14. 1. 2020.
Termín odevzdání přihlášek na obor grafický design 82-41-M/05 je do 30. 11. 2019 !
Přihlášku je možno stáhnout na http://www.gape.cz/skola/dokumenty/
Kritéria přijímacího řízení lze stáhnout na http://www.gape.cz/skola/prijimaci_rizeni/
K přihlášce dokládá žák základní školy ověřená vysvědčení za obě pololetí 7. a 8. třídy ZŠ.
Škola nevyžaduje potvrzení o lékařské prohlídce.
Uchazečům, kteří dosáhli prospěchu s vyznamenáním v závěru 7. a 8. ročníku ZŠ,
bude poskytnuto 25% slevy ze školného v prvním ročníku naší SŠ.

Zájemci se mohou přihlásit na telefon 242 446 615 nebo e-mailem info@gape.cz

 

 

 


 

odkazy

ze života školy