Střední škola Praha - GAPE.cz

Facebook
Facebook

novinky

zpět

Studentské fórum - spolupráce G.A.P.u s městskou částí

V pondělí 16. dubna 2018 se v zasedací místnosti městské části Praha-Libuš uskutečnilo setkání vybraných žáků a studentů základních a středních škol se zástupci Střediska ekologické výchovy a představitelů městské části.
 

Za naši školu se tohoto setkání v doprovodu Ing. Foffa zúčastnili žáci 1. ročníku - Elizabeth Lázňovská, Josef Viktor Panenka, Josefína Urbánková, Nikola Vejnosková a Vitaut Viarbitski.

Cílem Studentského fóra bylo dát možnost mládeži podílet se na budoucím rozvoji Libuše a Písnice. Účastníci diskutovali nad plánovanými projekty a představili své vlastní. Návrh našich žáků se týkal zlepšení místního okolí, t.j. především úpravy zastávek, informačních cedulí, nových košů na odpadky včetně návrhu disignu.

Náš návrh, spolu s předanou prezentací, byl zástupci městské části dobře přijat a bude nadále rozvíjen.

 

 


 

odkazy

ze života školy