Střední škola Praha - GAPE.cz

Facebook
Facebook

novinky

zpět

Přednáška

V úterý 10. 11. 2015 se uskutečnila na naší škole pro žáky 3. a 4. ročníku oboru Grafický design přednáška MgA. Jiřího Tomana na téma "AUTORSKÁ PRÁVA".
 

Autorské právo je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců k příslušným dílům. Prostřednictvím autorského práva stát poskytuje autorům po jistou omezenou dobu určitá výlučná práva k jejich dílu. Žáci se rovněž dozvěděli, že autorské právo také umožňuje komukoli zaznamenat či vyjádřit kresbou, malbou, grafikou, fotografií či jinak autorské dílo trvale umístěné na veřejném prostranství. Takto vzniklá vyobrazení je možno rozmnožovat a šířit i bez svolení autora původního díla, avšak autor i název by měli být uvedeni. Tato výjimka se nevztahuje na trojrozměrnou kopii díla. Kladené otázky byly zaměřeny na vznik a trvání autorských práv, na jejich omezení, licence, užití pro osobní potřebu.  

 


 

odkazy

ze života školy