Z kurzů figuralni kresby pod vedením MgA. Šůstka 2013

Ukázky kreseb - některé v průběhu práce, nebo studie anatomie z kurzů figurální kresby.

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.