Výběr klauzurních prací 1.r 2015-2016 Výtvarná příprava - 2. pololetí

Téma: Studie a stylizace rostlinného motivu Pedagogické vedení: MgA, ak. mal. Ľubomíra Kmeťová, MgA. Jonáš Czesaný

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.