Výběr klauzurních prací 4. r 2015-2016 Navrhování

Zadání: Etiketa na nápoj a merkantilie Pedagogické vedení: MgA. Ondřej Jiráska

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.