Výběr klauzurních prací 2. r 2015-2016 Výtvarná příprava

Zadání: Zátiší (suchý pastel) Pedagogické vedení: MgA. Jonáš Czesany

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.