Výběr klauzurních prací 4. r 2015-2016 Figurální kresba

Zadání: Celá figura Pedagogické vedení: MgA. Jonáš Czesany,

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.