Návrh knižní obálky 4. r. 2012/2013

Pedagogické vedení: MgA. Velíková

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.