Výběr klauzurních prací 3. r 2014-2015 Figurální kresba

Zadání: Stojící celá figura Pedagogické vedení: MgA. Ševčík

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.