Výběr klauzurních prací 4.r 2014-2015. Figurální kresba

Zadání: Celá figura Pedagogické vedení: MgA. Pavel Šůstek

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.