Suplování:   Středa 14.2.2018

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bauerová Eva

           

Mz

..

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Mazourková Tereza

7.hod

supl. (Ba)

ZPV

2.MV

(2.MV)

 

Změny v rozvrzích tříd:

2.MV

7.hod

ZPV

 

(2.MV)

supluje

Mazourková Tereza

(Ba)

3.MV

8.hod

MAT

3M

 

odpadá

 

(Ba)

 

Zpracováno v systému Bakaláři