Pedagogický sbor

logo Gape

Mgr. Ludmila Marceluchová

ludmila.marceluchova@seznam.cz

zástupce ředitele, třídní učitelka 2.V Český jazyk a literatura

logo Gape

Peter Tatranský

info@gape.cz

+420 242 446 615

sekretariát

logo Gape

Ing. Václav Foff

pospav@seznam.cz

Vedoucí učitel teoretických předmětů, Třídní učitel 1.V, Informační a komunikační technologie, Základy přírodních věd, Ekonomika a produkce, Matematika, Technické kreslení

logo Gape

akad. mal. Lenka Herskovičová

lenka.herskovicova@herafillm.cz

Figurální kreslení,Navrhování, Výtvarná příprava, Technologie a praktická cvičení

logo Gape

Ing. Ivan Janovský

ivan.janovsky@seznam.cz

Matematika, Počítačová grafika, Technologie a praktická cvičení

logo Gape

Mgr. Lada Kucker

ladakucker@email.cz

Metodik prevence patologických jevů, Třídní učitelka 3.V, Anglický jazyk, Občanská nauka, Dějepis, Základy přírodních věd, Tělesná výchova

logo Gape

Mgr. A. Martin Pivrnec

mapiv@volny.cz

Vedoucí hlavního oboru, Počítačová grafika, Navrhování, Výtvarná příprava

logo Gape

ak. mal. Olga Tesařová

olga.tesarova@seznam.cz

Vedoucí umělecké sekce, Figurální kreslení, Navrhování, Písmo, Technologie a praktická cvičení

logo Gape

Miloslava Brabcová

brabcova@gape.cz

+420 242 446 615

sekretariát

© GAPE, 2020. Programmed by VV Studio.