Střední škola Praha - GAPE.cz

Facebook
Facebook

Střední škola G.A.P. education

Střední škola G.A.P. education je školou rodinného charakteru o počtu do 120 studentů, která nabízí komplexní vzdělání v oboru grafický design. Velmi dobré výsledky našich studentů u státních maturitních zkoušek jsou důkazem toho, že škola klade důraz především na kvalitu vzdělávání, profesionální přístup k výuce a individuální pohled na osobnost každého studenta.

Škola nabízí obor čtyřletého denního studia ukončeného maturitní zkouškou. Naši studenti získávají schopnosti a dovednosti, které lze uplatnit v nejrůznějších profesích (reklamních agenturách, grafických studiích, foto studiích, marketingových odděleních, produkčních týmech). Ve spolupráci s odborníky z daných oborů se snažíme rozvíjet individualitu a talent každého studenta tak, aby byl důkladně připraven na další úspěšné studium na vysoké škole či profesní dráhu v oboru. 
  

2014

 

Workshop MgA. Jiřího Tomana

V příštím týdnu bude probíhat workshop MgA. Jiřího Tomana na téma Písmo. Vybraní žáci se tak budou seznamovat s novými poznatky s propojením na fotografii, pod vedením Mgr. Vasila Stanka.

Workshop MgA. Barbory Dlouhé

Ve druhé polovině února bude pokračovat workshop MgA. Barbory Dlouhé na téma Animace. Vybraní žáci budou pokračovat v práci a naučí se další možnosti animace.

Klauzurní práce

V tomto období se studenti všech ročníků pilně věnují svým klauzurním pracím. Ilustrační foto studentů druhého ročníku.